2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ KİTAP BİLGİ VE AÇIKLAMALARI

25  yıldan beridir, sağlık meslek eğitimi için yayın ve tedariki yapan şirketimiz, 2016-2017 öğretim yılı için de kitap ve modül çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu amaçla sizlerle paylaşmayı uygun gördüğümüz bilgiler aşağıdadır;

1- 9. SINIF MODÜLLERİ ve KAYNAK KİTAPLARI

Bilindiği üzere Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri/SAĞLIK ALANI 9. Sınıflarda Meslek Dersi kitabı olarak bölümlerde ortak olarak yalnızca MESLEKİ GELİŞİM kitabı olarak okutulmaktadır. Okullarımız 9. Sınıflarında okutulan Mesleki Gelişim Modülü ve talep gördüğü takdirde kaynak kitabı geçtiğimiz yıl olduğu gibi, aynı şekilde talep edilmesi halinde “örnek” olarak da okullarımıza gönderilebilecektir.

2- 10. SINIF MODÜLLERİ VE KAYNAK KİTAPLARI

Bilindiği üzere; Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri  Sağlık Hizmetleri Alanı 10. Sınıflarda Alanlar Ortak Dersi olarak okutulan (Anatomi ve Fizyoloji, Meslek Esasları, Beslenme, Ofis Programları) modüller tamamıyla yayımlanmış ve isteyen okullarımıza gönderilmeye hazır durumdadır.

Öte yandan; modüllerden ders izlemek yerine, kaynak kitaplardan ders izlemeyi uygun gören  okullarımızın talebi dikkate alınarak 10. Sınıflarda okutulan 4 adet meslek derslerinin ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMINA     uygun olarak hazırlanmış olan kaynak kitapların baskıları yapılmış ve talep eden okullarımıza gönderilecektir.

3- 11. SINIF MODÜLLERİ VE KİTAPLARI

Bilindiği üzere okullarımızda bu yıl ilk kez okutulacak olan 11. Sınıf modüllerinin hiçbirinin yazımı henüz tamamlanmamıştır. Hemşire yardımcılığı, Ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği bölümleri 11. Sınıflarda 7 adet ortak meslek dersleri (Mesleki Hak ve Sorumluluklar, Hastanın Kişisel Bakımı, İlk Yardım, Aseptik Uygulamalar, Enfeksiyon Hastalıkları, Sistem Hastalıkları, Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı) ile bölümlere ait okutulacak olan diğer dersler (Mesleki ve Temel Uygulamalar, Özel Bakım Uygulamaları, Temel İlaç Bilgisi, Kadın Hastalıkları ve Aile Planlaması, Doğum Öncesi İzlem ve Doğum) olmak üzere toplam 12 dersin modüllerinin yayımlanma durumu izlenmektedir. Bu derslere ait modüllerin yazımları tamamlanıp yayımlandığında, basımı yapılacak ve okullarımızın talep etmeleri halinde gönderilecektir.

Öte yandan 11. Sınıf derslerinde, modüllerden ders izlemek yerine kaynak kitaplardan ders izlemeyi seçen okullarımızın talepleri dikkate alınarak 11. Sınıflardan okutulan tüm derslerin ÇEVRE ÖĞRETİM PROGRAMINA uygun olarak hazırlanmış olan kaynak kitapların bir kısmının baskıları yapılmış ve de bir kısmının da basım hazırlıkları kendi matbaa tesislerimizde sürmektedir. Baskısı biten kitaplarımız talep edilmesi halinde okullarımıza gönderilecektir.

4- 12. SINIF MODÜLLERİ VE KİTAPLARI

Önümüzdeki 2016-2017  öğretim döneminde son kez okutulacak olan hemşirelik bölümü (Ruh sağlığı ve psikiyatri, Toplum Sağlığı, Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı, Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, İlk Yardım ve Acil bakım) dersleri modül ve kitapları,  Acil sağlık Hizmetleri (Olağandışı durumlarda ilk yardım, Acil kurtarma teknikleri ) dersi modülleri ,  Anestezi ve reanimasyon bölümü (Sistem Hastalıklarında Anestezi) modül kitabı temin ve tedarik faaliyetimiz geçen yıl olduğu gibi aynen sürmektedir.

5- KİTAP / MODÜL FİYATLARI

Kitap – modüllerimizin fiyatlarını maliyetlerde artış olmasına karşın geçtiğimiz öğretim yılı fiyatlarına zam yapmadan satmayı kararlaştırdık. Hatta bazı kitap ve modül fiyatlarımızda indirim dahi yapabileceğiz. Bu konuyu kitap ve modülde fiyatları esas alarak tercih yapan okullarımızın dikkatlerine sunarız. Yayınevimizin yayımladığı kitap ve modüller Milli Eğitim Bakanlığı standartları dikkate alınarak tümü 1. Hamur, renkli ve A4 yani büyük boyda basılmaktadır. Şirketimizce yayımlanan kitap ve modüllerde fiyatımızı yüksek bulan okullarımızla bu ayrıntıyı paylaşmayı gerekli görmekteyiz.

6- KİTAP / MODÜLLERİN SUNUM SETLERİ

Kitap ve modüllerin işlenecek derslerde daha kolaylıkla işlenebilmesi için kitap ve içerikleriyle aynı olan POWER POİNT sunumlarla birlikte gönderilmektedir. Böylece ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI ile derslerin paralel olarak işletilmesine SONGÜR YAYINCILIK olarak katkı sunmaktayız.