9. Sınıf Çocuk Gelişimi Ders Kitabı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI 9. SINIF DERSLERİNİN KİTAPLARI .
Bu öğretim yılında 3 meslek dersi konuldu. Bazı öğretmenlerimiz , bu derslerde hangi kitapları okutacakları konusunda tereddütleri bulunmaktadır. Hocalarımıza ve idarecilerimize çözüm ortağı olmak adına aşağıdaki açıklamaları yapma gereği duyduk.

1. MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ; Bu ders, mesleki gelişim dersi yerine konuldu. Bir kısım öğrenme birimleri, bizim anlayacağımız ünitelerden bir kısmı korundu . Bir kısmı da yenilendi. Eskiden modül vardı. Şimdi kitap olacak. Ancak bakanlık kitap hazırlık komisyonu henüz çalışmasını tamamlamadı. Henüz yayınlanmadı. Kitap Yayınlansa bile talim ve terbiye kurulunca incelenecek, bakan tarafından onaylanacak, basımı için karar verilecek , ihale açılacak, Bastırılacak, dağıtılacak , öğrenciye ulaştırılacak. Fakat birkaç gün sonra okullar açılacak. Öğrencinin zaten okulla arası kesiliyor, öğretmenini görme süresi kısalıyor. Yani bu desin kitabı bu öğretim yılı için mümkün görünmüyor.
Öte yandan mesleki eğitim genel müdürlüğü bünyesinde 54 ayrı meslek alanı var. Bu alanların her birinin mesleki gelişim kültürü ve anlayışının aynı olması mümkün değildir,. Ayakkabıcılık bölümünden, motor tekniği bölümüne , tekstil bölümünden meteoroloji bölümüne kadar alanlarda meslek etiği, kuralları ve gelişim aşamaları anlayışının aynı olması mümkün değildir. Doğal olarak sağlık hizmetleri alanı ve hasta yaşlı hizmetleri alanı mesleki gelişim atölye i de aynı olması mümkün değildir. Biz bu alan için örnekleri ve yaşantıları sağlık ve bakım içeren mesleki gelişim temeli üzerinden kaynak kitap çalışması yapıyoruz. Önümüzdeki hafta baskısını yapabiliriz. Biraz sabır diyoruz. Bizi izleyiniz lütfen.

2. ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI;
Çocuk Gelişimi ve eğitimi Alanı yeni programa yapılan/yaptırılan kitapları henüz basılmamıştır. . Bakanlığın yazdırdığı Anne e Çocuk Sağlığı kitabı bildiğimiz kadarıyla henüz talim ve terbiye kurulu incelemesindedir. Sanırım bu da kısa zamanda bitecektir. Bitse bile kitabın basılıp okullara dağıtımı ve de öğrenciye ulaştırılması bir problem olarak önümüzde durmaktadır. Umarız bu kitap basılır ve yazarların emekleri sizlere ulaşır. Ancak zor gibi duruyor.
Bu durumun B PLANI , daha önce açıkladığımız gibi daha önce kullanılmış olan Anne ve Çocuk Sağlığı modülleri öğrencilerin edinmelerinin sağlanmasıdır. 10. Sınıfların Anne ve Çocuk Sağlığı modülleri ile 9. Sınıfların aynı adlı ders kitap ÇÖP Birbirine çok yakın uyumludur. En azından bir soruşturma olduğunda vereceğiniz cevap, bakanlığın resmiyete intikal etmiş yayınını kullandırmış olmanızdır. Çünkü modüllerin en azından yanlış olduğu ve programlara aykırı olduğunu öğretmenlerimize kimse söyleyemez.

3. ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KİTABI
Çocuk Gelişimi ve eğitimi Alanı yeni programa yapılan/yaptırılan kitapları henüz basılmamıştır. Çocuk ruh sağlığı ÇÖP yayınlandı. DBF yayınlandı. Kitap yayınlandı. Talim ve terbiye kurulu incelemesine tabi tutulacak, Sanırım bu da kısa zamanda bitecektir. Bitse bile kitabın basılıp okullara dağıtımı ve de öğrenciye ulaştırılması bir problem olarak önümüzde durmaktadır. Umarız bu kitap basılır ve yazarların emekleri sizlere ulaşır. Ancak zor gibi duruyor.
Bu durumun B PLANI , daha önce açıkladığımız gibi daha önce kullanılmış olan ve. Bu yıl üst sınıfların okuyacağı ÇOCUK RUH SAĞLIĞI modüllerini öğrencilerin edinmelerinin sağlanmasıdır. Üst sınıflarda okutulan ÇOCUK RUH SAĞLIĞI modülleri ile 9. Sınıfların aynı adı taşıyan Çocuk Ruh sağlığı ders kitabı ÇÖP Birbirine tamamen uyumludur. En azından bir soruşturma olduğun bakanlığın resmiyete intikal etmiş yayınını kullandırmış olmanız vereceğiniz geçerli bir cevap olacaktır. dır. Çünkü modüllerin yanlış olduğu ve programlara aykırı olduğunu kimse öğretmelerimize söyleyemez.

4. MÜZİK VE DRAMATİK ETKİNLİKLER ATÖLYESİ DERSİ KİTABI
Bu ders, Dramatik etkinlikler dersi yerine konuldu ve 9. Sınıfta okutulması kararlaştırıldı. Dersin ÇÖP Dramatik etkinlikler dersi modül içeriği aynen korunmuş olup, önüne de Müzik etkinlikleri adlı öğrenme birimi eklendi.

Bu konuda “meslek.eba.gov.tr” sitesinde bu dersin Ders Bilgi Formları veya Dersin Kitabının yayınlandığına dair bir bilgi henüz bulunmamaktadır. Ancak bakanlık kitap hazırlık komisyonu henüz çalışmasını tamamlamadı. Henüz yayınlanmadı. Kitap Yayınlansa bile talim ve terbiye kurulunca incelenecek, bakan tarafından onaylanacak, basımı için karar verilecek , ihale açılacak, Bastırılacak, dağıtılacak , öğrenciye ulaştırılacak. Fakat birkaç gün sonra okullar açılacak. Öğrencinin zaten okulla arası kesiliyor, öğretmenini görme süresi kısalıyor. Yani bu desin kitabı bu öğretim yılı için mümkün görünmüyor.

Bu durumun B PLANI , daha önce açıkladığımız gibi daha önce üst sınıflarda kullanılmış olan DRAMATİK ETKİNLİKLER Modül seti ile Erken Çocuklukta program dersinin MÜZİK ETKİNLİKLERİ modüllerinden oluşacak bir kitabın öğrencilerin edinmelerinin sağlanmasıdır. Bu derslerin modüllerinin birlikte baskısı yapılarak okullarımıza satışı yapılacaktır. Sanırız bu yakın zamanda bitmiş olacaktır. Her iki grup modül, bir kitap olarak basıldığında 9. Sınıfların MÜZİKVE DRAMATİKETKİNLİKLER ATÖLYESİ adlı ders kitabının ÇÖP Birbirine çok yakın uyumludur. En azından bir soruşturma olduğunda vereceğiniz cevap, bakanlığın resmiyete intikal etmiş yayınını kullandırmış olmanızdır. Çünkü modüllerin en azından yanlış olduğu ve programlara aykırı olduğunu öğretmenlerimize kimse söyleyemez.

BU METNİMİZİ YAKIN ÇEVRENİZDEKİ ÖĞRETMENLERİMİZLE PAYLAŞMANIZI DİLİYORUZ.

Bu ders, Dramatik etkinlikler dersi yerine konuldu ve 9. Sınıfta okutulması kararlaştırıldı. Dersin ÇÖP Dramatik etkinlikler dersi modül içeriği aynen korunmuş olup, önüne de Müzik etkinlikleri adlı öğrenme birimi eklendi. Bu konuda “meslek.eba.gov.tr” sitesinde bu dersin Ders Bilgi Formları veya Dersin Kitabının yayınlandığına dair bir bilgi henüz bulunmamaktadır. Ancak bakanlık kitap hazırlık komisyonu henüz çalışmasını tamamlamadı. Henüz yayınlanmadı. Kitap Yayınlansa bile talim ve terbiye kurulunca incelenecek, bakan tarafından onaylanacak, basımı için karar verilecek , ihale açılacak, Bastırılacak, dağıtılacak , öğrenciye ulaştırılacak. Fakat birkaç gün sonra okullar açılacak. Öğrencinin zaten okulla arası kesiliyor, öğretmenini görme süresi kısalıyor. Yani bu desin kitabı bu öğretim yılı için mümkün görünmüyor.

Bu durumun B PLANI , daha önce açıkladığımız gibi daha önce üst sınıflarda kullanılmış olan DRAMATİK ETKİNLİKLER Modül seti ile Erken Çocuklukta program dersinin MÜZİK ETKİNLİKLERİ modüllerinden oluşacak bir kitabın öğrencilerin edinmelerinin sağlanmasıdır. Bu derslerin modüllerinin birlikte baskısı yapılarak okullarımıza satışı yapılacaktır. Sanırız bu yakın zamanda bitmiş olacaktır. Her iki grup modül, bir kitap olarak basıldığında 9. Sınıfların MÜZİKVE DRAMATİKETKİNLİKLER ATÖLYESİ adlı ders kitabının ÇÖP Birbirine çok yakın uyumludur. En azından bir soruşturma olduğunda vereceğiniz cevap, bakanlığın resmiyete intikal etmiş yayınını kullandırmış olmanızdır. Çünkü modüllerin en azından yanlış olduğu ve programlara aykırı olduğunu öğretmenlerimize kimse söyleyemez.

BU METNİMİZİ YAKIN ÇEVRENİZDEKİ ÖĞRETMENLERİMİZLE PAYLAŞMANIZI DİLİYORUZ.