BİYOKİMYA-KAYNAK KİTAP

Kitap Kodu : DY-01

Yazarlar: Ali.M.TİFTİK-E.MENEVŞE

biyokimya tiftik copyKitabın Tanıtımı

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nca kabul edilmiş programa göre düzenlenmiştir. Toplam olarak 144 sayfa, A4 boyutlarında tümü renkli birinci hamur beyaz kağıda baskı-lıdır. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 02.09.2013 tarih ve 2277581 sayılı genelgesine göre Zümre öğretmenler kurulunun kararı ile Anadolu sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü 10. sınıflarında okutulması mümkündür. MEGEP sayfasında bu dersin programına uygun bir yayın bulunmadığı için Anadolu sağlık meslek liseleri öğretmenlerince rahatlıkça okutulabilecek kitaptır.