Hemşirelik Kitapları İle İlgili Duyuru

Hemşirelik Kitapları İle İlgili Duyuru

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Bakanlığımıza bağlı mesleki be teknik ortaöğretim okullarında iş piyasası ihtiyaç analizlerine ve meslek standartlarına göre modüler öğretim programlarının uygulandığı bilinmektedir.

Söz konusu modüler öğretim programlarının uygulanması ve öğrencilerimizin bireysel öğretimleri için hazırlanan öğretim materyali olan modüllerin kullanımı aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılmaktadır.

1. Bakanlığımızca gönderilen/yayımlanan çerçeve öğretim programları, uygulama esasları ve program dökümanlarında yapılan değişiklik ve güncellemeler zümre öğretmenler kurul toplantılarında incelenecektir.

2. Modüller (öğretim materyallari), öğretim müfredatı olmayıp asıl olan çerçeve öğretim programında yer alan yeterliliklerin öğrencilere kazandırılmasıdır. Bakanlığımızca hazırlanan modüller esas olarak öğrencilerimizin bireysel öğrenmeleri için hazırlanmış olup öğretmenlerimiz modüllerin dışında da kendi ders notlarından ve diğer dökümanlardan da öğrencilerimizin yararlanmasını sağlayacaktır.

3. Yapılan bu açıklamalar 2013-2014 eğitim-öğretim yılının başında yapılacak öğretmenler kurulu toplantısında/zümre toplantılarında öğretmenlere okul müdürleri tarafından okunacak uygulamanın bu hususlar doğrultusunda yapılması sağlanacaktır.

Bilgilerinizi ve konunun ilinizde Bakanlığımıza bağlı örgün mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

MEGEP’te hemşirelik bölümü için yazılan modüllerin yerine programın esas alınacağına dair açıklama, öğretmenlerimizin kaynak kitap temininde tereddütlerine yol açtığı öğrenilmiştir. Şirketimizce basılan ve dağıtımı yapılan bütün kitaplarımız “zaten” hemşirelik programlarına uygun olarak düzenlenmekteydi. Kitap listemizde yer alan bu kitaplara olan talepleri karşılamaya devam etmekteyiz. Ancak yine de bazı öğretmenlerimizin modüllerde yer alan metinleri zümre öğretmenler kurulu kararı alındığı takdirde kaynak yayın olarak kullanmalarında bir sakınca bulunmadığını düşünmekteyiz. Bu gerekçe ile basımını yaptığımız modülleri kitap olarak sunmaya devam edeceğimizi bildiririz.