MİKROBİYOLOJİ VE BAĞIŞIKLAMA-KAYNAK KİTAP

Kitap Kodu : B-02

Yazarlar: Gülşen BARUTÇU-Tufan BARUTÇU

mikrobiyoloji barutçu copyKitabın Tanıtımı

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nca kabul edilmiş programa göre düzenlenmiştir. Toplam olarak 176 sayfa, A4 boyutlarında, tümü renkli birinci hamur beyaz kağıda baskılıdır. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 02.09.2013 tarih ve 2277581 sayılı genelgesine göre Zümre öğretmenler kurulunun kararı ile
Anadolu sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü 10. sınıflarında okutulması mümkündür. MEGEP sayfasında bu dersin programına uygun bir yayın bulunmadığı için Anadolu sağlık meslek liseleri öğretmenlerince rahatlıkça okutulabilecek kitaptır.