ÇOCUKLA İLETİŞİM (MODÜL)

ÇOCUKLA İLETİŞİM

Bu ders, Çocuk Gelişimi ve eğitimin her iki dalında da 11. Sınıfta, haftada 2 saat okutulmakta olup, ortak dal derslerindendir. Söz konusu dersin toplam 2 modül halinde düzenlenen modüllerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. Dersin MEGEP ‘te yayınlanan modülü 96 sayfadır. Bu metin içeriğine dokunmadan ve de herhangi bir değişiklik yapmadan aynı içerikle baskısı yapılmıştır. Modül kitabımız İsteyen okullarımıza örnek olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait modüllerin power point sunum setleri de hazırlanmış olup, böylece öğretmenlerimizin derslerini daha görsel ve etkili işleyebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile birlikte gönderilecek ücretsiz öğretmen örneği ekinde Power Point ortamındaki sunumlar CD de yer almaktadır.