HASTANIN KİŞİSEL BAKIMI (KAYNAK)

HASTANIN KİŞİSEL BAKIMI KAYNAK KİTAP

Modülün hazırlanmasındaki bir takım bilgi eksiklikleri ve estetik noksanlıklar olduğu bazı öğretmenlerimiz tarafından bildirildi. Geçtiğimiz öğretim yıllarında hemşirelik bölümleri için Meslek esasları ve tekniği Bir önceki öğretim yılı için de Sağlık alanı meslek esasları dersi kitap yazarımız olan ve bu dersle ilgili bilgileri de içeren konuları mevcut Ders bilgi formlarına göre derleyerek hazırlamış olan geçmişte çok sayıda sağlık meslek lisesinde ve
Gevher Nesibe sağlık eğitim enstitüsünde öğretim üyeliği ve müdürlük görevinde bulunmuş ve aynı zamanda Ankara Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek okulunda öğretim üyesi olan Güler Öz arkadaşımızın hazırladığı kitabı okullarımızda ihtiyaç duyan öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz. Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna
okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir.