İLK YARDIM (MODÜL)

İLK YARDIM MODÜL KİTAP

Bu dersin Modül Yazımı tamamlanmış ve tek bir kitap halinde basımı yapılmıştır. Öğretim yılı başlangıcından önce talep eden okullarımıza gönderilebilecektir. Bu dersin modüllerinin tamamlanması halinde POWER POİNT SUNUM CD. Si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte
gönderilecek olan öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir.