MESLEKİ HAK VE SORUMLULUKLAR (KAYNAK)

MESLEKİ HAK VE SORUMLULUKLAR KAYNAK KİTAP

Modülün hazırlanmasındaki bazı bilgi eksiklikleri ve estetik noksanlıklar olduğu, bazı öğretmenlerimiz tarafından bildirilmiştir. Bunun üzerine sağlık meslek öğretmenliğinde deneyimli Kamu yönetimi Uzmanı sıfatına sahip ve Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsünde de Sağlık Yönetimi dersi öğretmenliği yapmış olan Hikmet Gürbüz tarafından hazırlanmış olan kitabımızı da okullarımızda ihtiyaç duyan öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak
isteriz. Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir.