MESLEKİ ve TEMEL UYGULAMALAR (MODÜL)

MESLEKİ ve TEMEL UYGULAMALAR MODÜL KİTAP

Bu dersin toplamda 7 modülü bulunmaktadır. Modüllerin hepsi MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu modüller kitap halinde satışa sunulmaktadır. Bu dersin yayımlanan modüllerinin POWER POİNT SUNUM CD. Si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir. Bu derse ait kaynak kitabı yapılması planlanmamıştır. Çünkü dersin içeriğinde laboratuvar anestezi ve radyoloji
gibi bir kaç disiplini bir arada yer almaktadır. Bu içeriğin bir kişi tarafından düzenleninip dağıtıma sunulmasını doğru bulmamaktayız. Bir kaç kişi tarafından düzenlecek kitabın da editörünün bu alanları bir arada çalışmış kimse olması gerekmektedir. Bunun da mümkün olmaması nedeniyle bu kitap düzenlenmemiştir.