OYUN VE OYUNCAK (MODÜL)

OYUN VE OYUNCAK

Bu ders, Çocuk Gelişimi ve eğitimin her iki dalında da 11. Sınıfta, haftada 2 saat okutulmakta olup, ortak dal derslerindendir. Söz konusu dersin toplam 3 modül halinde düzenlenen modüllerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. Dersin MEGEP ‘te yayınlanan modülü 282 sayfadır. Bu metin
içeriğine dokunmadan ve de herhangi bir değişiklik yapmadan aynı içerikle yaklaşık 220 sayfaya sığacak şekilde baskısı yapılmıştır. Modül kitabımız İsteyen okullarımıza örnek olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait modüllerin power point sunum setleri de hazırlanmış olup, böylece öğ-
retmenlerimizin derslerini daha görsel ve etkili işleyebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile birlikte gönderilecek ücretsiz öğretmen örneği ekinde Power Point ortamındaki sunumlar CD de yer almaktadır.