ÖZEL EĞİTİMDE ÖZBAKIM (MODÜL)

ÖZEL EĞİTİMDE ÖZBAKIM

Bu ders, Çocuk Gelişimi ve eğitimin özel eğitim dalında 11. Sınıfta, haftada 3 saat okutulmakta olup, dal derslerindendir. Söz konusu dersin toplam 2 modül halinde düzenlenen modüllerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. Dersin MEGEP ‘te yayınlanan modülü 130 sayfadır. Bu metin içeriğine dokunmadan ve de herhangi bir değişiklik yapmadan aynı içerikle baskısı yapılmıştır. Modül kitabımız İsteyen okullarımıza örnek olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait modüllerin power point sunum setleri de hazırlanmış olup, böylece öğretmenlerimizin derslerini daha görsel ve etkili işleyebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile birlikte gönderilecek ücretsiz öğretmen örneği ekinde Power Point ortamındaki sunumlar CD de yer almaktadır.