ÖZEL EĞİTİMDE PROGRAM (MODÜL)

ÖZEL EĞİTİMDE PROGRAM

Bu ders, Çocuk Gelişimi ve eğitimin özel eğitim dalında, 11. Sınıfta, haftada 10 saat okutulmakta olup, dal derslerindendir. Söz konusu dersin toplam 9 modül halinde düzenlenen modüllerinin 3 modülü hariç diğerleri MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. Dersin MEGEP ‘te yayınlanan modüllerinin toplamı 283 sayfadır. Bu metin içeriğine dokunmadan ve de herhangi bir değişiklik yapmadan aynı içerikle diğer modüllerin yayınlanması öğretim yılı başına kadar beklenecektir. Baskısı yapılmadığı takdirde mevcut modüller basılarak tek kitap halinde gönderilebilecektir. Modül kitabımız İsteyen okullarımıza örnek olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait modüllerin power point sunum setleri de hazırlanmış olup, böylece öğretmenlerimizin derslerini daha görsel ve etkili işleyebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile birlikte gönderilecek ücretsiz öğretmen örneği ekinde Power Point ortamındaki sunumlar CD de yer almaktadır.