YETERSİZLİK TÜRLERİ VE EĞİTİMİ (MODÜL)

YETERSİZLİK TÜRLERİ VE EĞİTİMİ

Bu ders, Çocuk Gelişimi ve eğitimin özel eğitim dalında, haftada 7 saat okutulmakta olup, dal derslerindendir. Söz konusu dersin toplam 9 modül halinde düzenlenen modüllerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. Dersin MEGEP ‘te yayınlanan modülü 375 sayfadır. Bu metin içeriğine dokunmadan ve de herhangi bir değişiklik yapmadan yaklaşık 280 sayfayı bulan içerikle baskısı yapılmıştır. Modül kitabımız İsteyen okullarımıza örnek olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait modüllerin power point sunum setleri de hazırlanmış olup, böylece öğretmenlerimizin derslerini daha
görsel ve etkili işleyebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile birlikte gönderilecek ücretsiz öğretmen örneği ekinde Power Point ortamındaki sunumlar CD de yer almaktadır.