YETERSİZLİK TÜRLERİ VE KAYNAŞTIRMA (MODÜL)

YETERSİZLİK TÜRLERİ VE KAYNAŞTIRMA

Bu ders, Çocuk Gelişimi ve eğitimin erken çocukluk eğitimi dal dersi olup, 11. sınıfta, haftada 6 saat okutulmaktadır. Söz konusu dersin toplam 9 modül halinde düzenlenen modüllerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. Dersin MEGEP ‘te yayınlanan modülü 403 sayfadır. Bu metin içeriğine dokunmadan ve de herhangi bir değişiklik yapmadan boş alan ve sayfalar değerlendirilerek 304 sayfaya sığacak şekilde baskısı yapılmıştır. Modül kitabımız İsteyen okullarımıza örnek olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait modüllerin power point sunum setleri de hazırlanmış olup, böylece öğretmenlerimizin derslerini daha görsel ve etkili işleyebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile birlikte gönderilecek ücretsiz öğretmen örneği ekinde Power Point ortamındaki sunumlar CD de yer almaktadır.