SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM-KAYNAK KİTAP

Kitap Kodu : S-01

Yazarlar: Dr. Çetin AKAR – Hüseyin ÖZALP

yönetim copyKitabın Tanıtımı

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nca kabul edilmiş programa göre düzenlenmiştir. Toplam olarak 144 sayfa, A4 boyutlarında, tümü renkli birinci hamur beyaz kağıda baskılıdır. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün  02.09.2013 tarih ve 2277581 sayılı genelgesine göre Zümre öğretmenler kurulunun kararı ile Anadolu sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü 12. sınıflarında okutulması mümkündür. MEGEP sayfasında bu dersin programına uygun bir yayın bulunmadığı için Anadolu sağlık meslek liseleri öğretmenlerince rahatlıkça okutulabilecek kitaptır

Kitap ve Programla ilgili Genel Açıklamalar :

Bu derse yönelik olarak da hemşirelik bölümü  öğretim programına göre bakanlıkça hazırlanan modül yoktur. Bazı öğretmenlerimiz bu derse yönelik olarak ASML –Radyoloji  bölümlerinde ve diğer bazı bölümlerde okutulan sağlık Hizmetlerinde Yönetim dersi   modülü istemektedirler. Bu modül bu dersin programını karşılamamakla birlikte  ülkemizin yönetim yapısında  ve sağlık yönetimi ile ilgili yapısal değişikliklerle ilgili  mevzuatta yapılan düzenlemeleri de içermemektedir. Yani güncel değildir. isteklerin yerine getirilmesi açısından bu modülün de satışı yapılabilmektedir. Öğretim programına yönelik modülü bulunmayan bu dersin kaynak kitabı; sağlık meslek eğitiminde deneyimli bir çok sağlık meslek liselerinde bu dersi okutmuş olan sağlık meslek lisesi eski  öğretmenlerinden ve kamu yönetimi uzmanı Hüseyin Özalp ile Sağlık İdaresi emekli öğretim üyesi Yrd. Doç Dr. Çetin Akar tarafından hazırlanan  bu kitabı kullanıcıların hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Bu dersle ilgili olarak haftalık ders çizelgesinde teorik olarak haftada 2 saat teorik olarak işlenebilecek olup  işletmelerde beceri eğitimi olarak işlenmesi öngörülmemiştir. Bu nedenle programa yönelik olarak hazırlanmış olan dersin kitabından yararlanılacağını ummaktayız.

Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde bulunan okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir. Kitap baskımız bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde,  renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır.