SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM-MODÜL KİTAP

Kitap Kodu : HM-19

sağlık hizmetlerinde yönetim modül copyKitabın Tanıtımı

Anadolu sağlık meslek liseleri hemşirelik  bölümleri 11. sınıflarında okutulmak üzere düzenlenmiş olan modüllerin istek üzere tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 112 sayfa , renkli ve birinci hamur kağıda baskılı olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır.

Kitap ve Programla ilgili Genel Açıklamalar :

Bu derse yönelik olarak da hemşirelik bölümü  öğretim programına göre bakanlıkça hazırlanan modül yoktur. Bazı öğretmenlerimiz bu derse yönelik olarak ASML –Radyoloji  bölümlerinde ve diğer bazı bölümlerde okutulan sağlık Hizmetlerinde Yönetim dersi   modülü istemektedirler. Bu modül bu dersin programını karşılamamakla birlikte  ülkemizin yönetim yapısında  ve sağlık yönetimi ile ilgili yapısal değişikliklerle ilgili  mevzuatta yapılan düzenlemeleri de içermemektedir. Yani güncel değildir. isteklerin yerine getirilmesi açısından bu modülün de satışı yapılabilmektedir. Öğretim programına yönelik modülü bulunmayan bu dersin kaynak kitabı; sağlık meslek eğitiminde deneyimli bir çok sağlık meslek liselerinde bu dersi okutmuş olan sağlık meslek lisesi eski  öğretmenlerinden ve kamu yönetimi uzmanı Hüseyin Özalp ile Sağlık İdaresi emekli öğretim üyesi Yrd. Doç Dr. Çetin Akar tarafından hazırlanan  bu kitabı kullanıcıların hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Bu dersle ilgili olarak haftalık ders çizelgesinde teorik olarak haftada 2 saat teorik olarak işlenebilecek olup  işletmelerde beceri eğitimi olarak işlenmesi öngörülmemiştir. Bu nedenle programa yönelik olarak hazırlanmış olan dersin kitabından yararlanılacağını ummaktayız.

Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde bulunan okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir. Kitap baskımız bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde,  renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır.