Standart Liste Hakkında

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Alanı) MÜDÜRLÜĞÜNE

MEBSİS te yeni ödenek takip modülü oluşturulmuştur.
Sağlık Alanında eğitim ve öğretim veren okullarımızın en azından dört
adet lab. oluşturması standartlar listesi ile belirlenmiştir. Her
laboratuvar için hangi sayıda ürün tedarik edileceği listelenmiştir.
Aşağıda/Ekte yer alan liste üzerinden okulların belirleyeceği kalem
sayıda ürünler için ödenek gönderileceğini belirtmiştir. Bunun için
bazı okullarımız bizden buna yönelik proforma fatura istemektedirler.
Talep duyulması halinde ihtiyaçlarınızın gerçek anlamda
karşılanabilmesi için 24 yıldan beri sürdürdüğümüz tedarik deneyimi
becerimizle çözüm ortağınız olabileceğimizi belirtir, saygılar sunarız.

20.07.2016
Hikmet GÜRBÜZ
Yönetmen

Sağlık Alanı Standart Liste