YAYINLANAN VE YAYINLANMAYAN MODÜLLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI;

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI YAYINLANAN MODÜLLER;

 • Mesleki Gelişim (bütün meslek eğitim alanlarıyla ortak okutulan modül)
 • Anne ve Çocuk sağlığı, Çocuk gelişimi, Çocuk Ruh Sağlığı, Çocukla iletişim, Dramatik Etkinlikler, Erken Çocukluk ve Özel Eğitim Kurumları, Erken Çocuklukta Özbakım, Oyun ve Oyuncak,  Özel Eğitimde Özbakım, Yetersizlik Türleri ve Eğitimi, Yetersizlik türleri ve kaynaştırma…

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI YAYINMAYAN MODÜLLER;

 • Erken Çocuklukta Program; Tamamı 8 modülden oluşan modül setinin sadece bir adedi (müzik etkinlikleri) yayınlanmamıştır. Bu modül eksikliği nedeniyle modül kitabı baskısı yapılıp sizlere örnek halinde gönderilememiştir. İlgili modül yayınlandığında bu sete eklenerek basılacaktır. Yayınlanmadığında da bu dersin ders bilgi formunda yer alan içeriğe uygun modül dahil edilerek modül seti tek kitap halinde basılacak ve talep eden okullarımıza gönderilecektir.
 • Özel eğitimde program; Tamamı 10 modülden oluşan modül setinin üç adet modülü yayınlanmamıştır. Yayınlanan 7 modülle birlikte bu dersin ders bilgi formunda yer alan konuları içeren başka modüllerden de yararlanılarak bir kitap halinde kaynak eksikliğinin giderilmesine yardımcı olunacaktır ve tek kitap halinde basılacak ve talep eden okullarımıza gönderilecektir.

HASTA YAŞLI HİZMETLERİ ALANI

HASTA YAŞLI BAKIMI ALANI YAYINLANAN MODÜLLER;

 • Mesleki Gelişim (bütün meslek eğitim alanlarıyla ortak okutulan modül)
 • Anatomi ve fizyoloji, Beslenme, Ofis Programları, İlk yardım, temel ilaç bilgisi, Sağlık Hizmetlerinde iletişim. (Sağlık hizmetleri alanıyla müşterek okutulan dersler olup basımı yapılmış ve dağıtılmaktadır.)

Tıbbi terminoloji, Kişisel bakım, Rehabilitasyon, Meslek etiği, (hasta yaşlı bakım modüllerinden MEGEP sitesinde yayınlandığı gibi kitap halinde basılmış ve dağıtıma sunulmuştur)

 

YAYINLANAN VE YAYINLANMAYAN MODÜLLER

 • Aktif Yaşlanma Modülü ; Bilindiği gibi hasta ve yaşlı bakım alanı meslek dersleri modüllerde yer alan sadece Aktif Yaşlanma modülü MEGEP sitesinde yayınlanmamıştır. Ders yılı başında yayınlanacağı yönünde bakanlıktan bilgi edindik. Yayınlanmadığı zaman web sitemizde yayınlayacağımız metinlerle veya ders yılı başında yayınlayacağımız kaynak kitapla okulların bu yöndeki kaynak talebine cevap vermeyi düşünüyoruz
 • Bakım Teknikleri Modülü ; Toplamı 5 modülden oluşan bu dersin eksik modülleri (hasta ve yaşlının beslenmesi modülü ile terminal dönem ve sonrası işlemleri modülleri) MEGEP sitesinde yer alan diğer alan modüllerinden ders bilgi formlarındaki aynı içeriklere sahip olan derslerin modülleri dahil edilerek baskısı yapılacak ve ders yılı başına yetiştirilecektir.
 • Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma Modülü : Toplamı üç modülden ibaret olan bu dersin bir adet modülü (enfeksiyon hastalıkları) MEGEP sitesinde tamamlanıp yayınlanmamıştır. Bu dersle ilgili eksikliğin giderilmesi amacıyla MEGEP sitesinde yer alan diğer alan modüllerinden ders bilgi formlarındaki aynı içeriklere sahip olan derslerin modülleri dahil edilerek baskısı yapılacak ve ders yılı başına yetiştirilecektir
 • Hastalıklar Bilgisi Modülü ; Toplamı 7 Modülden oluşan modülden ibaret olan bu dersin bir adet modülü (ürogenital hastalıklar) MEGEP sitesinde tamamlanıp yayınlanmamıştır. Bu dersle ilgili eksikliğin giderilmesi amacıyla MEGEP sitesinde yer alan diğer alan modüllerinden ders bilgi formlarındaki aynı içeriklere sahip olan derslerin modülleri dahil edilerek baskısı yapılacak ve ders yılı başına yetiştirilecektir.
 • Sağlık Psikolojisi Modülü ; Toplamı 5 Modülden oluşan modülden ibaret olan bu dersin bir adet modülü (Psikoloji ile ilgili temel kavram ve olgular) MEGEP sitesinde tamamlanıp YAYINLANMIŞTIR. Eksik olan diğer dört modül ders yılı başında yayınlanmadığı takdirde, Bu dersle ilgili eksikliğin giderilmesi amacıyla MEGEP sitesinde yer alan diğer alan modüllerinden ders bilgi formlarındaki aynı içeriklere sahip olan derslerin modüllerden yararlanılarak baskısı yapılmış ve hizmetinize sunulmuştur.

 

SAĞLIK HİZMETLERİ  ALANI

SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI  YAYINLANAN VE YAYINLANMAYAN MODÜLLER

 • Sınıf; Mesleki Gelişim (bütün meslek eğitim alanlarıyla ortak okutulan modül) Baskısı yapılmış ve son program değişiklikleri ile dağıtıma sunulmuştur.
 • Sınıf Anatomi ve fizyoloji, meslek esasları beslenme, ofis programları derslerinin modülleri MEGEP sitesinde tamamlanmış ve baskıları kitap halinde yapılmış ve dağıtıma sunulmaktadır.
 • Sınıf ; Bu sınıfta her üç dalda da) müşterek okutulan 7 adet ders vardım ve bu derslerin bütün modülleri (Aseptik uygulamalar, hastanın kişisel bakımı, ilk yardım, enfeksiyon hastalıklar, mesleki hak ve sorumluluklar, sistem hastalıkları, yenidoğan ve çocuk sağlığı) MEGEP sitesinde yayınlandığından şirketimizce kitap halinde basımı yapılmış ve dağıtıma sunulmuştur.

Hemşire yardımcılığı ve ebe yardımcılığı  bölümünde yayınlanan (Kadın hastalıkları) modülü MEGEP sitesinde tamamı yayınlanmış ve bunlar da şirketimizce kitap haline getirilmiştir.

Ebe yardımcılığı dalına özel tek ders (doğum öncesi izlem ve doğum) modülü MEGEP sitesinde tamamlandığından basımı yapılmış ve dağıtıma sunulmaktadır.

Sadece Hemşire yardımcılığı dalında okutulan modüller (temel ilaç bilgisi, özel bakım uygulamaları) de MEGEP sitesinde yayınlandığından tamamı bir kitap haline getirilerek baskıları yapılmış ve talep halinde gönderilmektedir.

Sadece Sağlık Bakım teknisyenliği dalında okutulan modül (Mesleki ve temel uygulamalar) de  MEGEP sitesinde yayınlandığından tamamı bir kitap haline getirilerek baskıları yapılmış ve talep halinde gönderilmektedir.

 • Sınıf ; Bu sınıfta tüm alanların müşterek okuyacakları iki adet meslek dersi bulunmaktadır. (sağlık hizmetlerinde iletişim-Sağlık Psikolojisi) Bu derslerden sağlık hizmetlerinde iletişim dersinin modülleri tamamlanmış ve de MEGEP sitesinde yayınlandığından tamamı bir kitap haline getirilerek baskıları yapılmış ve talep halinde gönderilmektedir. Yine bu sınıfta okutulacak olan Sağlık psikolojisi dersi modülünden sadece bir adedi yayınlanmıştır. Yayınevi olarak bu derse özel modüllerin ders bilgi formları ve çerçeve öğretim programı aynı olan diğer bir alanın modülleri esas alınarak modüller tamamlanarak baskıları yapılmış ve dağıtıma sunulmuştur.