Anasayfa

Anasayfa

YAYINLANAN VE YAYINLANMAYAN MODÜLLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI;

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI YAYINLANAN MODÜLLER;

 • Mesleki Gelişim (bütün meslek eğitim alanlarıyla ortak okutulan modül)
 • Anne ve Çocuk sağlığı, Çocuk gelişimi, Çocuk Ruh Sağlığı, Çocukla iletişim, Dramatik Etkinlikler, Erken Çocukluk ve Özel Eğitim Kurumları, Erken Çocuklukta Özbakım, Oyun ve Oyuncak,  Özel Eğitimde Özbakım, Yetersizlik Türleri ve Eğitimi, Yetersizlik türleri ve kaynaştırma…

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI YAYINMAYAN MODÜLLER;

 • Erken Çocuklukta Program; Tamamı 8 modülden oluşan modül setinin sadece bir adedi (müzik etkinlikleri) yayınlanmamıştır. Bu modül eksikliği nedeniyle modül kitabı baskısı yapılıp sizlere örnek halinde gönderilememiştir. İlgili modül yayınlandığında bu sete eklenerek basılacaktır. Yayınlanmadığında da bu dersin ders bilgi formunda yer alan içeriğe uygun modül dahil edilerek modül seti tek kitap halinde basılacak ve talep eden okullarımıza gönderilecektir.
 • Özel eğitimde program; Tamamı 10 modülden oluşan modül setinin üç adet modülü yayınlanmamıştır. Yayınlanan 7 modülle birlikte bu dersin ders bilgi formunda yer alan konuları içeren başka modüllerden de yararlanılarak bir kitap halinde kaynak eksikliğinin giderilmesine yardımcı olunacaktır ve tek kitap halinde basılacak ve talep eden okullarımıza gönderilecektir.

HASTA YAŞLI HİZMETLERİ ALANI

HASTA YAŞLI BAKIMI ALANI YAYINLANAN MODÜLLER;

 • Mesleki Gelişim (bütün meslek eğitim alanlarıyla ortak okutulan modül)
 • Anatomi ve fizyoloji, Beslenme, Ofis Programları, İlk yardım, temel ilaç bilgisi, Sağlık Hizmetlerinde iletişim. (Sağlık hizmetleri alanıyla müşterek okutulan dersler olup basımı yapılmış ve dağıtılmaktadır.)

Tıbbi terminoloji, Kişisel bakım, Rehabilitasyon, Meslek etiği, (hasta yaşlı bakım modüllerinden MEGEP sitesinde yayınlandığı gibi kitap halinde basılmış ve dağıtıma sunulmuştur)

 

YAYINLANAN VE YAYINLANMAYAN MODÜLLER

 • Aktif Yaşlanma Modülü ; Bilindiği gibi hasta ve yaşlı bakım alanı meslek dersleri modüllerde yer alan sadece Aktif Yaşlanma modülü MEGEP sitesinde yayınlanmamıştır. Ders yılı başında yayınlanacağı yönünde bakanlıktan bilgi edindik. Yayınlanmadığı zaman web sitemizde yayınlayacağımız metinlerle veya ders yılı başında yayınlayacağımız kaynak kitapla okulların bu yöndeki kaynak talebine cevap vermeyi düşünüyoruz
 • Bakım Teknikleri Modülü ; Toplamı 5 modülden oluşan bu dersin eksik modülleri (hasta ve yaşlının beslenmesi modülü ile terminal dönem ve sonrası işlemleri modülleri) MEGEP sitesinde yer alan diğer alan modüllerinden ders bilgi formlarındaki aynı içeriklere sahip olan derslerin modülleri dahil edilerek baskısı yapılacak ve ders yılı başına yetiştirilecektir.
 • Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma Modülü : Toplamı üç modülden ibaret olan bu dersin bir adet modülü (enfeksiyon hastalıkları) MEGEP sitesinde tamamlanıp yayınlanmamıştır. Bu dersle ilgili eksikliğin giderilmesi amacıyla MEGEP sitesinde yer alan diğer alan modüllerinden ders bilgi formlarındaki aynı içeriklere sahip olan derslerin modülleri dahil edilerek baskısı yapılacak ve ders yılı başına yetiştirilecektir
 • Hastalıklar Bilgisi Modülü ; Toplamı 7 Modülden oluşan modülden ibaret olan bu dersin bir adet modülü (ürogenital hastalıklar) MEGEP sitesinde tamamlanıp yayınlanmamıştır. Bu dersle ilgili eksikliğin giderilmesi amacıyla MEGEP sitesinde yer alan diğer alan modüllerinden ders bilgi formlarındaki aynı içeriklere sahip olan derslerin modülleri dahil edilerek baskısı yapılacak ve ders yılı başına yetiştirilecektir.
 • Sağlık Psikolojisi Modülü ; Toplamı 5 Modülden oluşan modülden ibaret olan bu dersin bir adet modülü (Psikoloji ile ilgili temel kavram ve olgular) MEGEP sitesinde tamamlanıp YAYINLANMIŞTIR. Eksik olan diğer dört modül ders yılı başında yayınlanmadığı takdirde, Bu dersle ilgili eksikliğin giderilmesi amacıyla MEGEP sitesinde yer alan diğer alan modüllerinden ders bilgi formlarındaki aynı içeriklere sahip olan derslerin modüllerden yararlanılarak baskısı yapılmış ve hizmetinize sunulmuştur.

 

SAĞLIK HİZMETLERİ  ALANI

SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI  YAYINLANAN VE YAYINLANMAYAN MODÜLLER

 • Sınıf; Mesleki Gelişim (bütün meslek eğitim alanlarıyla ortak okutulan modül) Baskısı yapılmış ve son program değişiklikleri ile dağıtıma sunulmuştur.
 • Sınıf Anatomi ve fizyoloji, meslek esasları beslenme, ofis programları derslerinin modülleri MEGEP sitesinde tamamlanmış ve baskıları kitap halinde yapılmış ve dağıtıma sunulmaktadır.
 • Sınıf ; Bu sınıfta her üç dalda da) müşterek okutulan 7 adet ders vardım ve bu derslerin bütün modülleri (Aseptik uygulamalar, hastanın kişisel bakımı, ilk yardım, enfeksiyon hastalıklar, mesleki hak ve sorumluluklar, sistem hastalıkları, yenidoğan ve çocuk sağlığı) MEGEP sitesinde yayınlandığından şirketimizce kitap halinde basımı yapılmış ve dağıtıma sunulmuştur.

Hemşire yardımcılığı ve ebe yardımcılığı  bölümünde yayınlanan (Kadın hastalıkları) modülü MEGEP sitesinde tamamı yayınlanmış ve bunlar da şirketimizce kitap haline getirilmiştir.

Ebe yardımcılığı dalına özel tek ders (doğum öncesi izlem ve doğum) modülü MEGEP sitesinde tamamlandığından basımı yapılmış ve dağıtıma sunulmaktadır.

Sadece Hemşire yardımcılığı dalında okutulan modüller (temel ilaç bilgisi, özel bakım uygulamaları) de MEGEP sitesinde yayınlandığından tamamı bir kitap haline getirilerek baskıları yapılmış ve talep halinde gönderilmektedir.

Sadece Sağlık Bakım teknisyenliği dalında okutulan modül (Mesleki ve temel uygulamalar) de  MEGEP sitesinde yayınlandığından tamamı bir kitap haline getirilerek baskıları yapılmış ve talep halinde gönderilmektedir.

 • Sınıf ; Bu sınıfta tüm alanların müşterek okuyacakları iki adet meslek dersi bulunmaktadır. (sağlık hizmetlerinde iletişim-Sağlık Psikolojisi) Bu derslerden sağlık hizmetlerinde iletişim dersinin modülleri tamamlanmış ve de MEGEP sitesinde yayınlandığından tamamı bir kitap haline getirilerek baskıları yapılmış ve talep halinde gönderilmektedir. Yine bu sınıfta okutulacak olan Sağlık psikolojisi dersi modülünden sadece bir adedi yayınlanmıştır. Yayınevi olarak bu derse özel modüllerin ders bilgi formları ve çerçeve öğretim programı aynı olan diğer bir alanın modülleri esas alınarak modüller tamamlanarak baskıları yapılmış ve dağıtıma sunulmuştur.

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ KİTAP BİLGİ VE AÇIKLAMALARI

25  yıldan beridir, sağlık meslek eğitimi için yayın ve tedariki yapan şirketimiz, 2016-2017 öğretim yılı için de kitap ve modül çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu amaçla sizlerle paylaşmayı uygun gördüğümüz bilgiler aşağıdadır;

1- 9. SINIF MODÜLLERİ ve KAYNAK KİTAPLARI

Bilindiği üzere Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri/SAĞLIK ALANI 9. Sınıflarda Meslek Dersi kitabı olarak bölümlerde ortak olarak yalnızca MESLEKİ GELİŞİM kitabı olarak okutulmaktadır. Okullarımız 9. Sınıflarında okutulan Mesleki Gelişim Modülü ve talep gördüğü takdirde kaynak kitabı geçtiğimiz yıl olduğu gibi, aynı şekilde talep edilmesi halinde “örnek” olarak da okullarımıza gönderilebilecektir.

2- 10. SINIF MODÜLLERİ VE KAYNAK KİTAPLARI

Bilindiği üzere; Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri  Sağlık Hizmetleri Alanı 10. Sınıflarda Alanlar Ortak Dersi olarak okutulan (Anatomi ve Fizyoloji, Meslek Esasları, Beslenme, Ofis Programları) modüller tamamıyla yayımlanmış ve isteyen okullarımıza gönderilmeye hazır durumdadır.

Öte yandan; modüllerden ders izlemek yerine, kaynak kitaplardan ders izlemeyi uygun gören  okullarımızın talebi dikkate alınarak 10. Sınıflarda okutulan 4 adet meslek derslerinin ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMINA     uygun olarak hazırlanmış olan kaynak kitapların baskıları yapılmış ve talep eden okullarımıza gönderilecektir.

3- 11. SINIF MODÜLLERİ VE KİTAPLARI

Bilindiği üzere okullarımızda bu yıl ilk kez okutulacak olan 11. Sınıf modüllerinin hiçbirinin yazımı henüz tamamlanmamıştır. Hemşire yardımcılığı, Ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği bölümleri 11. Sınıflarda 7 adet ortak meslek dersleri (Mesleki Hak ve Sorumluluklar, Hastanın Kişisel Bakımı, İlk Yardım, Aseptik Uygulamalar, Enfeksiyon Hastalıkları, Sistem Hastalıkları, Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı) ile bölümlere ait okutulacak olan diğer dersler (Mesleki ve Temel Uygulamalar, Özel Bakım Uygulamaları, Temel İlaç Bilgisi, Kadın Hastalıkları ve Aile Planlaması, Doğum Öncesi İzlem ve Doğum) olmak üzere toplam 12 dersin modüllerinin yayımlanma durumu izlenmektedir. Bu derslere ait modüllerin yazımları tamamlanıp yayımlandığında, basımı yapılacak ve okullarımızın talep etmeleri halinde gönderilecektir.

Öte yandan 11. Sınıf derslerinde, modüllerden ders izlemek yerine kaynak kitaplardan ders izlemeyi seçen okullarımızın talepleri dikkate alınarak 11. Sınıflardan okutulan tüm derslerin ÇEVRE ÖĞRETİM PROGRAMINA uygun olarak hazırlanmış olan kaynak kitapların bir kısmının baskıları yapılmış ve de bir kısmının da basım hazırlıkları kendi matbaa tesislerimizde sürmektedir. Baskısı biten kitaplarımız talep edilmesi halinde okullarımıza gönderilecektir.

4- 12. SINIF MODÜLLERİ VE KİTAPLARI

Önümüzdeki 2016-2017  öğretim döneminde son kez okutulacak olan hemşirelik bölümü (Ruh sağlığı ve psikiyatri, Toplum Sağlığı, Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı, Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, İlk Yardım ve Acil bakım) dersleri modül ve kitapları,  Acil sağlık Hizmetleri (Olağandışı durumlarda ilk yardım, Acil kurtarma teknikleri ) dersi modülleri ,  Anestezi ve reanimasyon bölümü (Sistem Hastalıklarında Anestezi) modül kitabı temin ve tedarik faaliyetimiz geçen yıl olduğu gibi aynen sürmektedir.

5- KİTAP / MODÜL FİYATLARI

Kitap – modüllerimizin fiyatlarını maliyetlerde artış olmasına karşın geçtiğimiz öğretim yılı fiyatlarına zam yapmadan satmayı kararlaştırdık. Hatta bazı kitap ve modül fiyatlarımızda indirim dahi yapabileceğiz. Bu konuyu kitap ve modülde fiyatları esas alarak tercih yapan okullarımızın dikkatlerine sunarız. Yayınevimizin yayımladığı kitap ve modüller Milli Eğitim Bakanlığı standartları dikkate alınarak tümü 1. Hamur, renkli ve A4 yani büyük boyda basılmaktadır. Şirketimizce yayımlanan kitap ve modüllerde fiyatımızı yüksek bulan okullarımızla bu ayrıntıyı paylaşmayı gerekli görmekteyiz.

6- KİTAP / MODÜLLERİN SUNUM SETLERİ

Kitap ve modüllerin işlenecek derslerde daha kolaylıkla işlenebilmesi için kitap ve içerikleriyle aynı olan POWER POİNT sunumlarla birlikte gönderilmektedir. Böylece ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI ile derslerin paralel olarak işletilmesine SONGÜR YAYINCILIK olarak katkı sunmaktayız.

MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSELERİ/SAĞLIK ALANI – ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

KİTAP- MODÜL  LİSTESİ (2016-2017 ÖĞRETİM YILI)

Aşağıdaki Dosya Linkinden indirebilirsiniz…

excel_logo

İNDİR